Kūno įvaizdis: veiksniai ir sąsajos su fizine būkle

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 4,
p. 215 -
222

Kūno įvaizdis - tai kompleksinė somatinė ir psichinė dimensija, kurios sudedamosios dalys iki šiol nėra visiškai aiškios. Kūno įvaizdžio tyrinė­jimai dažnai esti nevienareikšmiški, autoriai pateikia prieštaringu duo­menų. Straipsnyje nagrinėjamos kūno įvaizdžio ir fizinės būklės sąsajos, apžvelgiami kūno įvaizdžio veiksniai, aktualumas žmogaus biologams, medikams, psichologams, pedagogams, visuomenės sveikatos specialis­tams ir plačiajai visuomenei. Kūno įvaizdį lemia daugelis vidiniu ir išo­riniu veiksniu. Įvairiose epochose ir kultūrose grožio standartai, idealus kūno dydis ir forma nuolat kito. Pastaruoju metu Vakaru šalyse sparčiai gausėja nutukusiu vaiku ir paaugliu, tačiau kūno grožio idealas tampa vis „liesesnis“, nerealiu formų, todėl didėja nepasitenkinimas savo kūno dydžiu, plinta sveikatai žalingi svorio mažinimo būdai, daugėja įvairaus amžiaus ir lyties individu valgymo sutrikimu. Nors vis dar egzistuoja geografiniai, etniniai, socialiniai ir ekonominiai „idealaus“ kūno skirtu­mai, dėl globalizacijos ir kultūrų asimiliacijos net ir besivystančiu šalių moters kūno „idealas“ tampa vis „liesesnis“, kinta ir vyro kūno idealas. Visuomenės ir žiniasklaidos propaguojami nerealūs grožio standartai ypač skatina vaiku ir paaugliu nepasitenkinimą savo kūnu, daro neigia­mą įtaką ju savivertei. Nustatyta, kad mergaitės gerokai dažniau nei berniukai klaidingai vertina savo kūno dydį ir formą, tačiau pastaruoju metu daugėja ir nepatenkintu savo kūnu vaikinu. Be to, vis jaunesni vaikai nepagrįstai sielojasi dėl savo figūros, net ir mažo svorio mergaitės bei moterys vis dažniau trokšta sumažinti savo svorį, o tai siejama su ri­zikingu elgesiu ir valgymo sutrikimais. Todėl labai svarbu skiepyti vai­kams tinkamą požiūrį į savo kūną ir kritiškai vertinti žiniasklaidos pa­teikiamą informaciją.

 

© 2020, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija