Kortizolio koncentracijos plaukuose tyrimas ir jo reikšmė klinikinėje praktikoje bei moksliniuose tyrimuose

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ant, 2018/10/23 - 10:57
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2018,
t. 20,
Nr. 2,
p. 160 -
167

Kortizolis - pagrindinis gliukokortikoidas, sintetinamas iš cholesterolio antinksčių žievės pluoštinės zonos ląstelėse. Šio plačiu biologiniu povei­kiu pasižyminčio steroidinio hormono išsiskyrimas yra nespecifinių dir­giklių (pvz., fizinio ar psichologinio streso) sukeltos pogumburio-hipofizės-antinksčių (PHA) ašies aktyvacijos galutinis rezultatas. Kasdienia­me klinikiniame darbe PHA ašies aktyvumui įvertinti atliekami tokie diagnostiniai tyrimai kaip deksametazono slopinimo testas, adrenokortikotropinio hormono (AKTH) koncentracijos nustatymas kraujo seru­me bei kortizolio koncentracijos tyrimas kraujo serume ar paros šlapi­me. Minėti tyrimai atspindi momentinę ar trumpalaikę kortizolio sekre­ciją, tačiau nesuteikia informacijos apie ilgalaikio PHA ašies aktyvumo pokyčius. Šiuo tikslu kaip tiriamoji medžiaga pradėti naudoti plaukai, pasižymintys unikalia savybe kaupti steroidinius hormonus ir kitas li­pofilines medžiagas. Atliktų tyrimų duomenimis, kortizolio koncentraci­jos plaukuose nustatymo tyrimas gali būti naudingas Kušingo sindro­mui diagnozuoti, pakaitinės gliukokortikoidų terapijos stebėsenai atlik­ti, patiriamo lėtinio streso lygio bei kardiometabolinių ligų rizikai įver­tinti. Nepaisant didžiulio mokslininkų susidomėjimo ir gausybės atliktų tyrimų, vis dar trūksta duomenų, apibūdinančių kitų su stresu nesusiju­sių veiksnių (plaukų spalvos ir augimo greičio, tiriamųjų lyties, am­žiaus, etninės grupės) įtaką kortizolio koncentracijos plaukuose poky­čiams. Skirtingos įvairių autorių siūlomos mėginio paruošimo procedū­ros bei analizės metodai tampa dideliu iššūkiu siekiant tyrimą standar­tizuoti, įdiegti į klinikinę praktiką ir palyginti skirtingų tyrimų rezulta­tus. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - apžvelgti kortizolio koncentraci­jos plaukuose nustatymo svarbą klinikinėje praktikoje ir moksliniuose tyrimuose bei išnagrinėti šiuo metu taikomus metodus minėto hormono kiekybinei analizei plaukų mėginiuose.

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija