Jaunų vyrų fizinės būklės kaita karinės tarnybos laikotarpiu

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ket, 2013/05/09 - 16:56
Atsisiųsta: 7
Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 4,
p. 196 -
204

Santrauka

Darbo tikslas. Ištirti ir įvertinti šauktinių fizinės būklės morfologinių ir funkcinių rodiklių kitimą per vienerius tarnybos metus.

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2007-2008 m. įvairiuose Lietuvos daliniuose atliktas trijų etapų (E) longitudinis tyrimas: 1E - 2007 m. sau­sį (n=241), 2E - 2007 m. balandį, t. y. po pagrindinio karinio parengimo (n=217), ir 3E - 2008 m. sausį (n=129). Tyrimui naudota standartinė ant­ropometrinė metodika (Anthropometrica, 2002). Kūno sudėtis nustatyta pagal 13 odos riebalinių klosčių, matuotų Holtain kaliperiu. Taip pat iš­tirti funkciniai rodikliai: arterinis kraujo spaudimas (AKS), pulso dažnis, gyvybinė plaučių talpa (GPT), dinamometrija. Širdies ir kraujagyslių sis­temos ištvermė vertinta pagal Rufjė (Rouffier) testo indeksą (RI).

Rezultatai. Per visą tarnybos laikotarpį nustatyta nežymi ir sta­tistiškai nereikšminga kūno masės indekso (KMI) didėjimo tendencija, kuri gali būti siejama su aktyviosios kūno masės augimu bei pasyviosios mažėjimu (galimą ryšį rodo ir riebalinio audinio topografijos kitimas). Širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermės rodikliai ypač pagerėjo po pa­grindinio parengiamojo laikotarpio, tačiau tarnybos pabaigoje vėl pablo­gėjo. Morfologinių funkcinių vienetų, t. y. funkcinių parametrų vienam struktūros vienetui, kaita tarnybos laikotarpiu rodo atotrūkį tarp mor­fologinių ir funkcinių fizinės būklės rodiklių pokyčių: momentinės jėgos rodikliai didėjo per visą tarnybos laikotarpį, o ištvermės indeksai po pa­grindinio parengiamojo laikotarpio net sumažėjo.

Išvados. Visi fizinės būklės rodikliai ypač pagerėjo per pirmuosius 2,5 mėn. (parengiamuoju laikotarpiu), tačiau tarnybos pabaigoje funkci­niai ištvermės rodikliai pablogėjo, nors funkciniai jėgos rodikliai ir mor­fologiniai parametrai buvo patenkinami arba pagerėjo. Tokį įvairių fizi­nės būklės rodiklių išsiskyrimą galima paaiškinti pakitusiu fizinio krū­vio pobūdžiu (paskutiniu tarnybos laikotarpiu vyravo jėgos lavinimas).

 

© 2020, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija