Hemopoezės kamieniniu ląstelių tyrimų apžvalga

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 2,
p. 82 -
86

Hemopoezinė kamieninė ląstelė - tai daugiagalė nediferencijuota ląste­lė, iš kurios kyla visos limfoidinės, mieloidinės, megakariocitinės ir erit- roidinės linijos ląstelės, galinčios pakeisti sunaikintą hemopoezinę sis­temą. Tai geriausiai ištirtos kamieninės ląstelės, o jų transplantacija aktyviai taikoma klinikinėje praktikoje. Nuolat gausėjantys ir tobulė­jantys tyrimai suteikia vis daugiau informacijos apie hemopoezinėse ka- mieninėse ląstelėse vykstančius biologinius procesus, jų funkcijas, savy­bes ir naudojimo regeneracinėje medicinoje galimybes. Straipsnyje pa­teikiama bendra informacija apie hemopoezines kamienines ląsteles. Apžvelgiami hemopoezės kamieniniu ląstelių ir pirmtakų in vitro (ilga­laikes kultūras pradedančių ląstelių, „akmeninio grindinio“ zonas for­muojančių ląstelių ir kolonijas formuojančių ląstelių) ir in vivo (konku­rencinės repopuliacijos ir ksenogeniniųtransplantatų) tyrimai, taip pat atkreipiamas dėmesys į genetinius tyrimus ir naują vaizdavimo techni­ką - bioliuminescencinį vaizdinimą. Detaliai nagrinėj amas pirmasis nu­statytas ir dažniausiai naudojamas žmogaus hemopoezės kamieniniu ląstelių žymuo CD34 bei jo tyrimo metodikos. Apžvelgiami kiti pavir­šiaus bei metaboliniai žymenys. Akcentuojami ir diferencijuotų kraujo ląstelių žymenys, būdingi T limfocitams, B limfocitams, NK ląstelėms, mieloidinės ir eritroidinės kilmės ląstelėms, jų reikšmė išskiriant iš kraujo kamienines hemopoezės ląsteles. Paminėti naujieji hemopoezės kamieniniu ląstelių žymenys: ALDH, SLAM, „šoninės populiacijos“ ląs­telės ir CD201. Pateikiama naujausia informacija apie visame pasaulyje atliekamų hemopoezės kamieniniu ląstelių transplantacijos mastą. Api­bendrinami autologinių ir alogeninių hemopoezės kamieniniu ląstelių transplantacijos pranašumai ir trūkumai, taip pat taikymo regeneraci­nėje medicinoje indikacijos.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija