Farmakogenomikos vaidmuo modernioje psichiatrijoje

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ant, 2015/02/24 - 20:43
Atsisiųsta: 2
Laboratorinė medicina. 2014,
t. 16,
Nr. 3,
p. 125 -
133

Santrauka

Tinkamas psichotropinių vaistų parinkimas psichikos ligomis sergantiems pacientams neretai yra problemiškas. Sunku nuspėti būsimą vaisto klinikinį poveikį, atsakyti į klausimą, kodėl vienam pacientui vaistas yra veiksmingas, o kitam pacientui, sergančiam ta pačia liga, jis veikia prastai. Straipsnyje aptariama, kaip farmakogenominiai tyrimai gali padėti optimizuoti psichofarmakoterapiją, mažinti tiesiogines ir netiesiogines psichikos ligu išlaidas, gerinti psichinėmis ligomis sergančiu pacientu gyvenimo kokybę. Pademonstruota dabartinė psichikos ligu našta JAV ir Europoje vertinant prarastu sveiko ir kokybiško gyvenimo metu trukmę, apžvelgta, dėl kuriu psichiatriniu ligu šiu metu prarandama daugiausia. Taip pat apžvelgta mikrosomu endoplazminio tinklo ir mitochondrijų - citochromo P450 sistemos įtaka vaistu metabolizmui, fermentiniu sistemų polimorfizmu svarba vaisto dozei. Aprašyti keturi svarbiausi vaistus metabolizuojančiu fermentu fenotipai, paaiškinta ju reikšmė vaisto ir vaisto dozės parinkimui, šalutiniu reiškiniu atsiradimui ar išvengimui. Taip pat aptarti dažniausiu receptorių (COMT, MAOA, CRH, DDR, 5HT) genu, hipofizės-hipotalamo-antinksčiu ašies, signalo perdavimo keliu ir neurotropiniu augimo faktorių mutacijos, galinčios lemti tam tikru psichotropiniu vaistu poveikį organizme. Aprašyti psichiatrijoje dažniausiai vartojamu vaistu veikimo mechanizmai, terapinės indikacijos, reikšmingiausi šalutiniai poveikiai bei galima genetiniu polimorfizmu įtaka šiu vaistu poveikiui. Pateiktas praktinis Čikagos ligoninėje atlikto farmakogenetinio tyrimo pavyzdys, puikiai rodantis vaistu parinkimo individams problemą dabartinėje psichiatrijoje, aptarta tyrimo nauda pacientui ir gydytojui. Trumpai supažindinama su šiuolaikiniais laboratoriniais genetiniu mutacijų ir polimorfizmu nustatymo metodais ir ju atlikimo principais.

Reikšminiai žodžiai: polimorfizmas, farmakogenomika, farmakoge-netika, psichotropiniai vaistai, CYP450.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija