Elektros impulsų terapija: klinikinis piktybinės katatonijos atvejis

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Šeš, 2013/05/11 - 19:01
Atsisiųsta: 7
Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 4,
p. 194 -
197

Santrauka

Katatonijos simptomų esmę sudaro judesių sutrikimai, negatyvizmas, mutizmas, vaškinis lankstumas, stereotipijos, impulsyvūs veiksmai, dvilypumas, paramimijos. Tai psichozė, pasireiškianti judesiu ir kalbos sutrikimais. Itin sudėtinga problema psichiatrijoje lieka karštinė kata- tonija, nes jos simptomai labai panašūs į daugelį neurologiniu ir somati­niu ligų, todėl pirmiausia jas ir būtina atmesti. Baigtis priklauso nuo greito šios būklės atpažinimo ir visaverčio gydymo.

Darbo tikslas. Apžvelgdami kliniką, diferencinę diagnostiką ir gy­dymą, pateikiame klinikinį atvejį, iliustruojantį elektros impulsu tera­pijos efektyvumą pirmą kartą gyvenime išsivysčiusiam piktybinės kata­tonijos epizodui šalinti.

Metodai - klinikinio atvejo aprašymas.

Rezultatai. Devyniolikos metu studentei, kuri iki šio ligos epizodo buvo sveika, išsivystė piktybinė katatonija. Iki piktybinės katatonijos epizodo buvo pusmečio trukmės prodromas, pasireiškiantis vis sunkė­jančia depresija su depersonalizacija ir derealizacija, kuri vėliau įgavo kliedesiu pobūdį. \ neurologijos stacionarą ligonė pateko sindromo kul­minacijoje dėl hipertermijos bei į chorėją panašiu hiperkineziu ir mio- kloniju, kurios dažnai klaidingai palaikomos traukuliais. Tuomet jau buvo akivaizdūs katatonijos simptomai. Atmetus neurologinę ir somati­nę patologiją, teisingai diagnozuota piktybinė katatonija. Ligonė pasvei­ko gydoma elektros impulsu terapija ir benzodiazepinais su olanzapinu.

Išvada. Karštinė katatonija - kraštutinai sunki, gyvybei pavojingą būklė, ligoniu mirštamumas nuo šio sindromo siekia iki 31 procento, baigtis priklauso nuo greito šio sindromo atpažinimo ir visaverčio gydy­mo. Vien farmakoterapija ne visada yra efektyvi, todėl svarbiausias ir veiksmingiausias piktybinės katatonijos gydymas yra elektros impulsų terapija.

Reikšminiai žodžiai: piktybinė katatonija, EIT, piktybinis neurolepti- nis sindromas sindromas, antipsichotikai, haloperidolis, olanzapinas.

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija