Diabetinė ketoacidozinė koma. Klinikinio atvejo analizė ir literatūros apžvalga

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ant, 2018/10/23 - 10:40
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2018,
t. 20,
Nr. 2,
p. 146 -
153

Įvadas. Diabetinė ketoacidozė (DKA) - viena pavojingiausių cukrinio diabeto (CD) ūminių komplikacijų, kuriai būdinga hiperglikemija, ketonemija ir metabolinė acidozė esant padidėjusiam anijoniniam skirtu­mui. Dažniausiai DKA pasitaiko tiems, kurie serga I tipo CD. Gydant pacientus svarbu veikti visas DKA patogenezės grandis: volemiją, nat­rio ir kalio koncentraciją serume, glikemiją, ketonemijąir acidozę. Kore­gavus DKA svarbu tinkamai pereiti prie poodinio insulino. Šio darbo tikslai: pateikti naujausiomis žiniomis pagrįstą DKA gydymo strategiją, ją palyginti su taikyta mūsų pacientei ir rekomenduoti, kaip pagerinti DKA sergančių pacientų gydymą.

Atvejo aprašymas. 28 metų pacientė, serganti I tipo CD, gydoma insulinu. Prieš kelias dienas apsinuodijo maistu, gausiai vėmė, tris die­nas nieko nevalgė. Hospitalizuojant į intensyviosios terapijos skyrių nu­statyta dehidracija, hipovolemija, encefalopatija (13 balų pagal Glazgo komos skalę), arterinis kraujospūdis - 120/51 mmHg, tachikardija - 95 k/min., tachipnėja - 22 k/min. Laboratoriniai tyrimai: hiperglikemija (gliukozė - 35,4 mmol/l), metabolinė acidozė ir respiracinė alkalozė (pH - 6,742, pCO2 - 10,0 mmHg, HCO3- - 1,3 mmol/l), elektrolitų disba­lansas: kalis - 5,17 mmol/l, natris - 120 mmol/l, chloras - 86 mmol/l. Skirta natrio chlorido 0,9 %, Ringerio acetato ir natrio rūgščiojo karbo­nato 4,2 % infuzijos bei nuolatinė insulino infuzija (pradedant nuo 4,5 vv/val.). Glikemija sumažinta iki 8,5 mmol/l, o pH padidėjo iki 7,38. Tęsiant intensyviąją terapiją antrą gydymo parą pagerėjo pacientės są­monė, mikrocirkuliacija, tačiau išliko dideli glikemijos svyravimai (4,29-21,1 mmol/l) ir polidipsija. Šeštą parą pacientė iškelta iš intensy­viosios terapijos skyriaus.

Išvados. Pacientei skirtas DKA gydymas padėjo koreguoti glikemiją ir metabolinius sutrikimus. Gydant DKA pacientus pagal šiuolaikines rekomendacijas, būtų galima išvengti komplikacijų ir sutrumpinti hospitalizacijos laiką.

Reikšminiai žodžiai: 
© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija
randomness