Dabartinių Lietuvos dvidešimtmečių kūdikystės laikotarpio augimo ypatumai: 1990 ir 1966-1967 metais gimusių vaikų išilginių auksologinių tyrimų palyginimas

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2011,
t. 13,
Nr. 1,
p. 19 -
25

Darbo tikslas - nustatyti Lietuvos kūdikiu augimo rodikliu ypatumus 1990-1991 ir 1966-1968 metais bei ju sąsaj as su kai kuriais augimo veiks niais.

Darbo metodai. Išanalizuotos 1990 metais gimusiu 1535 Vilniaus ir Vilniaus rajono vaiku ambulatorinės kortelės. Surinkti duomenys apie vaiku fizinės būklės rodiklius (ūgį, svorį, krūtinės ir galvos apimtį) nuo gimimo iki vienerių metu amžiaus, taip pat duomenys apie tėvu am­žių, tautybę ir profesiją, šeimos sudėtį, būstą bei nėštumo ir gimdymo anamnezę. Vaiku fizinės būklės rodikliai palyginti su G. Česnio 1970 metu Lietuvos kūdikiu augimo tyrimo rezultatais.

Rezultatai. 1990 metais gimę abieju lyčių vaikai buvo patikimai aukštesni ir sunkesni, ju krūtinės apimtis didesnė nei prieš 20 metu. Ta­čiau nuo 2-3 mėnesiu amžiaus mūsų tirtu vaiku augimo rodikliai pradė­jo atsilikti nuo G. Česnio tirtu kūdikiu augimo rodikliu. Kitu tautybių berniukai pirmaisiais gyvenimo mėnesiais buvo žemesni ir lengvesni nei lietuviai; skirtingu tautybių mergaičių augimas nesiskyrė. Tarnau­toju sūnūs buvo patikimai aukštesni ir sunkesni nei darbininku nuo 4 mėnesiu amžiaus; skirtingu profesijų tėvu dukrų augimas nesiskyrė. Taip pat nerasta skirtumu tarp miesto ir kaimo vaiku augimo rodiklių per pirmuosius gyvenimo metus.

Išvados. 1990 metais gimusių vaikų augimo atsilikimas kūdikys­tės laikotarpiu gali būti susijęs su dideliais socialiniais ir ekonomi­niais pokyčiais Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Pirmaisiais gyve­nimo mėnesiais vaikų augimą labiausiai veikia paveldėti augimo veiksniai, vėliau stiprėja išorinių (socialinių ir ekonominių) veiksnių įtaka. Išorinių augimo sąlygų poveikiui berniukai yra jautresni nei mergaitės.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija