Citomorfologinio kraujo tepinėlio tyrimo, skiriamo užsakovo sprendimu, racionalumo įvertinimas

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2021/08/09 - 11:13
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2019,
t. 21,
Nr. 4,
p. 172 -
177

Santrauka

Įvadas. Lietuvoje, Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose, citomorfologinis periferinio kraujo tepinėlio tyrimas atliekamas tik užsakovo sprendimu. Lietuvoje nėra atlikta tyrimų, kurie įvertintų bendro kraujo tyrimo (BKT) citomorfologinės peržiūros kriterijų naudojimo galimybes ir jų tikslingumą, taigi šis darbas yra pirmasis tokio pobūdžio bandymas.

Darbo tikslas - įvertinti užsakovo sprendimu skiriamo citomorfologinio tyrimo sistemos efektyvumą lyginant ją su tarptautinių automatizuoto BKT citomorfologinės peržiūros kriterijų sistema.

Tiriamieji ir metodai. Tyrimo imtis - Santaros klinikų 7877 pacientų bendro kraujo, iš jų atrinktų 925 pacientų, kuriems papildomai atliktas citomorfologinis kraujo tepinėlis, tyrimo duomenys ir po 240 užsakovo sprendimu paskirtų citomorfologinio kraujo tepinėlio ir automatizuoto BKT duomenų iš reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių bei hematologijos ir onkologijos konsultacijų poliklinikos.

Darbo rezultatai. Nustatyta, kad 2005 metų Tarptautinės laboratorinės hematologijos draugijos automatizuoto BKT peržiūros kriterijų taikymas generuoja didelį skaičių klaidingai neigiamų ir klaidingai teigiamų BKT rezultatų. 2002 metų kriterijai yra tinkamesni Santaros klinikų bendriesiems bei reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriams, o hematologijos bei onkologijos konsultacijų poliklinikai reikšmingo skirtumo tarp 2002 ir 2005 metų BKT peržiūros kriterijų nenustatyta.

Kiekybiniai ir kokybiniai automatizuoto BKT peržiūros kriterijai kartu geriausiai atitinka užsakovo skiriamų citomorfologinio kraujo tepinėlių sistemą, generuoja mažiausiai klaidingai teigiamų ir klaidingai neigiamų rezultatų.

Išvados. Kiekviena laboratorija turi atlikti automatizuoto BKT peržiūros kriterijų tinkamumo analizę savo tiriamų pacientų populiacijoje ir pagal tai naudoti savo laboratorijai pritaikytas BKT peržiūros taisykles.

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija