Šungitu apdoroto vandens įtaka žiurkių embrionų raidai

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2014/05/05 - 15:49
Atsisiųsta: 2
Laboratorinė medicina. 2013,
t. 15,
Nr. 3,
p. 131 -
136

Tikslas. Nustatyti ir palyginti sunkiųjų metalų koncentracijas gręžinio vandenyje ir vandenyje, apdorotame šungitu, bei ištirti vandens su šungitu poveikį Wistar linijos baltųjų žiurkių embrionų raidai.

Medžiaga ir metodai. Ištirtos sunkiųjų metalų koncentracijos vandenyje. Eksperimentinis tyrimas atliktas naudojant 16 Wistar linijos baltųjų laboratorinių žiurkių ir 121 jų embrioną. Eksperimentinės grupės (EG) žiurkės visą tyrimo laikotarpį buvo girdytos vandeniu, apdorotu šungitu, kontrolinės gėrė įprastą vandentiekio vandenį. Vanduo ir maistas žiurkėms nebuvo ribojami. Po 2 mėnesių nuo tyrimo pradžios abiejų grupių žiurkės suporintos su patinais. 21-ąją embriogenezės parą žiurkės užmigdytos ketaminu, išimta gimda su embrionais. Embrionai sverti, matuotas ilgis, skaičiuotos embrionų rezorbcijos gimdoje. Embrionai fiksuoti 96 % spirito tirpalu (kaulėjimo sutrikimų analizei) ir Bueno tirpalu (išorinių ir vidinių formavimosi ydų analizei).

Rezultatai. Nustatyta didesnė šungitu apdoroto vandens sunkiųjų mineralų, t. y. kadmio, vario, mangano, aliuminio, cinko ir nikelio (Cd, Cu, Mn, Al, Zn, Ni) koncentracija. Eksperimentinės grupės (EG) embrionai buvo trumpesni už kontrolinės grupės embrionus (p<0,05). EG ir kontrolinės grupės žiurkių embrionų svorių patikimo skirtumo nenustatyta (p>0,05). EG embrionų ilgis - 4,05±0,42 cm, svoris - 4,22±0,80 g. Kontrolinės grupės embrionų ilgis - 5,02±0,60 cm, svoris - 4,21±0,80 g. EG žiurkių gimdoje buvo aptikta vėlyvų rezorbcijų, kurios sudarė net 10,44 % visų embrionų. Kontrolinės grupės žiurkių gimdose embrionų rezorbcijų neaptikta. Nei vidinių, nei išorinių raidos ydų ir griaučių formavimosi sutrikimų nenustatyta.

Išvados. Šungitu apdorotame vandentiekio vandenyje Mn, Al, Ni, Zn, Cu, Cd koncentracija padidėjo. Tai turėjo įtakos žiurkių palikuonių raidai: šiuo vandeniu girdytų žiurkių palikuonių mirtingumas buvo didesnis, o gimusių palikuonių kūno ilgis mažesnis nei kontrolinės grupės žiurkių palikuonių.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija