Laboratorinė MEDICINA

Mokslas, teorija ir praktika

,,Laboratorinė medicina" – recenzuojamas mokslinis žurnalas, turintis tarptautinį registracijos numerį ISSN 1392-6470, leidžiamas nuo 1999 metų kartą per ketvirtį. Žurnalas skiriamas įvairių specialybių gydytojams, tarp jų ir klinikinių laboratorijų, medicinos biologams, rezidentams, magistrantams, doktorantams, mokslo darbuotojams, dėstytojams, studentams, klinikos laborantams.

 

Žurnale publikuojami originalūs moksliniai straipsniai, fundamentinių eksperimentinių ir klinikinių tyrimų rezultatai, klinikiniai atvejai, mokslinių tyrimų apžvalgos, nagrinėjamos klinikinių laboratorijų valdymo ir kokybės vertinimo problemos, pateikiamos laboratorinių metodų naujovės ir diskusijos, medicinos istorijos tyrimo duomenys, kita įvairi aktuali informacija.

 

Nuo 2000 metų žurnalas įtrauktas į Daktaro disertacijai pripažįstamų Lietuvos mokslo leidinių sąrašą (Valstybės žinios 2000, Nr. 98).

 

Nuo 2006 metų lapkričio 15 d. žurnalas „Laboratorinė medicina“ įtrauktas į INDEX COPERNICUS – Vidurio ir Rytų Europos medicinos žurnalų vertinimo sistemos (The Central and Eastern European Scientific Journals Rank ing System) registrus (www.cisi.org arba http://journal.indexcopernicus.com).

 

Straipsniai ar kita medžiaga publikuojama lietuvių ar anglų kalbomis.

 

Straipsniai spausdinami nemokamai, pirmenybė teikiama ginantiems daktaro disertaciją.

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija
randomness