Autoimuninis poliendokrininis sindromas su besikartojančio serozito epizodais

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 1,
p. 66 -
68
Autoriai: 
Paulius Kalibatas, Skaistė Sendžikaitė, Rita Sudikienė

Įvadas. Autoimuninis poliendokrininis sindromas (APS) pasižymi autoimuniniu kelių endokrininių liaukų pažeidimu. APS IIIA tipui būdingas autoimuninis tiroiditas ir diabetas, jei nėra antinksčių žievės pažeidimo. Pastaruoju metu APS diagnozuoj amas dažniau, tačiau kartu su besikartojančiu serozitu nustatomas ypač retai.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Ap­rašome 16 metų mergaitės, turinčios 21 chromosomos trisomiją, sergančios autoimuniniu tiroiditu, pirmo tipo diabe­tu ir besikartojančiu serozitu, klinikinį atvejį. Pirmasis perikardito epizodas bu­vo sėkmingai gydytas nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), diureti­kais ir steroidais prieš dvejus metus. Gy­dant antrą į perikardito epizodą, negau­tas pakankamas atsakas į medikamenti­nį gydymą, todėl buvo atlikta perikardo punkcija. Trečiasis gydytinas epizodas buvo sunkus, susijęs su ūminiu kvėpavi­mo nepakankamumu dėl sunkaus pleuri­to ir komplikuoto gydymo. Skysčio san­kaupa perikarde buvo hemodinamiškai nereikšminga. Pacientė pasveiko po dvie­jų chirurginių intervencijų ir vieno mėne­sio atkaklaus medikamentinio gydymo. Pleuros biopsijos išvada - lėtinis nespeci­finis fibrininis pleuritas.

Išvados. Pacientei nustatyta ir gydy­ta neabejotinai reta poliendokrinopatija su besikartojančio poliserozito klinika. Deja, šiuo metu nėra jokių kasdienėje kli­nikinėje praktikoje naudojamų diagnos­tinių testų APS patvirtinti ar paneigti, todėl diagnozė grindžiama tik klinikinių simptomų visuma. Tirti pacientus dėl ki­tų endokrinopatijų ir galimo APS būtų tikslinga nustačius vienos iš endokrini­nių liaukų hipofunkciją.

© 2018, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija