Kelio sąnario funkcijos prieš operaciją įtaka kelio sąnario endoprotezavimo rezultatams

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 4,
p. 168 -
171

Įvadas, darbo tikslas. Kelio sąnario osteoartritas yra viena iš daž­niausių vyresnio amžiaus žmonių neįgalumo priežasčių. Esant vėly­voms osteoartito stadijoms, kai konservatyvus gydymas tampa neveiks­mingas, atliekama kelio sąnario endoprotezavimo operacija. Nepaisant pažangos, susijusios su chirurgine technika, anesteziologija, pooperaci­ne priežiūra, reabilitacija, implantų dizainu, iki 20 % pacientų išlieka nepatenkinti pooperaciniais rezultatais. Nemažai priešoperacinių pa­ciento veiksnių gali turėti įtakos pooperaciniam rezultatui. Šios studijos tikslas buvo perspektyviuoju būdu įvertinti kelio sąnario funkcijos iki operacijos reikšmę operacijos rezultatui.

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2012-2014 metais Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ortopedijos ir traumatologijos centre buvo atliktas perspektyvusis tyrimas. į tyrimą įtraukta 314 pacientų, kurie atvyko pirminei kelio sąnario endoprotezavimo operacijai. Kelio sąnario funkcija buvo vertinta prieš operaciją ir praėjus 12 mėnesių po kelio sąnario endoprotezavimo, naudojant WOMAC klausimyną, kurį sudaro trys dalys - skausmo, sustingimo ir funkcijos.

Rezultatai. Daugumą respondentų sudarė moterys (83 %). Prieš operaciją pacientai blogiausiai vertino savo kelio funkciją ir nurodė di­desnį skausmą nei sustingimą (p<0,0001). Po operacijos pacientai savo skausmą, sustingimą ir funkciją vertino daug geriau (p<0,0001), tačiau kelio funkcijos pagerėjimas buvo mažesnis negu skausmo ar sustingimo jutimo (p<0,0001). Gauta tiesinė priklausomybė tarp priešoperacinių ir pooperacinių WOMAC rezultatų.

Išvados. Pacientų, kurių kelio sąnario funkcija prieš operaciją ge­resnė bei mažesnis skausmo intensyvumas, funkciniai rezultatai pra­ėjus 12 mėnesių po kelio sąnario endoprotezavimo yra geresni. Siekiant geresnio pooperacinio rezultato, tikslinga tinkamai parinkti kelio sąna­rio endoprotezavimo laiką.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija