Aspiracija seilėmis - galima staigios kūdikių mirties sindromo priežastis

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Sek, 2017/11/19 - 15:42
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 3,
p. 164 -
167

Staigios kūdikių mirties sindromas diagnozuojamas, kai kūdikis miršta miegodamas staigia ir netikėta mirtimi, tačiau autopsijos metu nenu­statoma akivaizdžių patologinių pakitimų ar sužalojimų. Nors literatū­roje nurodoma daug įvairių rizikos veiksnių, tačiau nėra vienos bendros nuomonės, kas sukelia staigios kūdikių mirties sindromą.

Darbo tikslas. įvertinti, kaip staigios kūdikių mirties sindromas yra susijęs su kūdikių fiziologija ir galima aspiracija seilėmis.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas retrospektyvusis tyrimas, kurio metu Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje analizuotos vaikų iki 2 metų amžiaus mirtys, įvykusios 1995-2015 metais.

Rezultatai. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje ištyrus 191 kūdikių mirties atvejį, nustatyti 29 staigios kūdikių mirties sindro­mo atvejai. Visuose diagnozuotuose staigios kūdikių mirties sindromo autopsijų atvejuose ties trachėjos išsišakojimu pastebėti rausvo putoto skysčio pėdsakai, plaučiai pilnakraujai, pabrinkę. Histologinio tyrimo metu stambesniuose bronchuose ir alveolėse rasta serozinio skysčio. Iš paimtų kvėpavimo sistemos mėginių po mikroskopinio ir histologinio iš­tyrimo alveolėse rasta serozinio skysčio bei nustatyti pokyčiai, būdingi asfiksijai.

Išvados. Išnagrinėjus kūdikių, mirusių staigia mirtimi, kvėpavimo sistemos mikroskopinio ir histologinio tyrimo rezultatus, galima daryti išvadą, kad plaučiuose rasti serozinio skysčio pėdsakai tikėtinai yra sei­lių liaukų išskyros. Staigus kūdikių mirties sindromas dažniausiai iš­tinka 1-4 mėnesio amžiaus. Remiantis kūdikių vystymosi fiziologija tuo metu padidėja seilių liaukų sekrecija, tačiau šiuo laikotarpiu kūdikių ri­jimo refleksas dar nėra visiškai susiformavęs

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija